chính sách bảo mật tylebongda 04

Khi truy cập vào website của tylebongda.org, bạn tin tưởng việc cung cấp dữ liệu cookie cho chúng tôi. Tylebongda.org hiểu rằng đây là trách nhiệm và luôn nỗ lực để bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát. Chính sách bảo mật này được đưa ra nhằm mục đích giúp người dùng truy cập hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập. Lý do thu thập và cách bạn có thể quản lý, cập nhật, xuất và xóa thông tin của mình.

chính sách bảo mật tylebongda 04

Chính sách bảo mật tylebongda.org

Thông tin thu thập

Thu thập thông tin liên quan đến việc người dùng truy cập trang web, tương tác với web. Chúng tôi không thể xác định được người dùng từ thông tin phi cá nhân được thu thập.

Nhằm nâng cao chức năng dịch vụ và cung cấp các trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Tylebongda thu thập thông tin thông qua phần mềm và phần cứng nhất định. Ví dụ như loại trình duyệt mà người dùng đăng nhập; hệ điều hành thiết bị; tùy chọn ngôn ngữ; thời gian truy cập; tên miền trang web…

Tylebongda.org cũng thu thập những thông tin về việc sử dụng dịch vụ như thời lượng xem trang, các trang đã xem, nhấp chuột, hành động trên site… Mục đích của việc thu thập thông tin này nhằm phân tích và phát triển website tốt hơn tăng trải nghiệm người dùng.

Chúng tôi tiến hành tổng hợp, ẩn danh hoặc không xác định các thông tin được thu thập để thông tin không thể tự mình nhận dạng bạn. Việc sử dụng và tiết lộ các thông tin tổng hợp hoặc không xác định không phụ thuộc vào bất kỳ hạn chế nào theo chính sách bảo mật này.

chính sách bảo mật tylebongda 02

Chính sách bảo mật tylebongda.org

Cách sử dụng thông tin thu thập

Tylebongda.org sử dụng thông tin thu thập theo cách thức thức mô tả trong chính sách này. Ngoài các mục đích nêu trên, thông tin được sử dụng cho các mục đích và mục đích chính đáng sau đây:

  • Cung cấp dịch vụ của chúng tôi
  • Liên lạc với bạn và trả lời bạn nếu có bất kỳ truy vấn nào quan trọng.
  • Hỗ trợ và khắc phục các sự cố dịch vụ của chúng tôi.
  • Phân tích để nâng cao chất lượng dịch vụ theo sở thích của bạn.

Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác. Chúng tôi chỉ gửi thông tin nhận dạng cá nhân cho bên thứ 3 khi:

  • Có sự cho phép của bạn.
  • Hoặc chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm, dịch vụ bạn yêu cầu.
  • Chúng tôi cần gửi thông tin cho các công ty hoạt động nhân danh công ty chúng tôi để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu.
  • Chia sẻ thông tin theo yêu cầu từ phía tòa án, cơ quan chức năng.
  • Chúng tôi nhận ra rằng bạn có hành động vi phạm trên trang web của chúng tôi.

Để cung cấp các thông tin bạn yêu cầu; chúng tôi có thể lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn trên thiết bị máy tính trong phạm vi quyền hạn.

chính sách bảo mật tylebongda 01

Chính sách bảo mật tylebongda.org

Tylebongda.org rất thận trọng trong việc triển khai và duy trì bảo mật dịch vụ, thông tin của bạn. Chúng tôi sử dụng các chính sách tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng. Và ngăn chặn việc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin nào bao gồm cả việc sử dụng công nghệ lớp bảo mật SSL.

Với chính sách bảo mật của tylebongda.org bạn hoàn toàn yên tâm khi truy cập; và hoạt động trên web này mà không lo một bên thứ 3 nào biết thông tin của mình.