Chia sẻ dữ liệu API bóng đá miễn phí và chính xác với độ trễ cực thấp đến với các bạn bao gồm: Bảng Kèo, Livescore, Lịch Thi Đấu, Kết Quả, Bảng Xếp Hạng.

Các bạn chỉ cần copy và nhúng vào trang là có thể sử dụng được ngay. Đặc biệt các bạn có thể tùy chỉnh màu sắc theo ý muốn trang Livescore, Lịch Thi Đấu, Kết Quả bằng cách thay đổi mã màu tại ?color=ea6674

Bảng Kèo: Demo

<script src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/jquery.min.js'></script><script>jQuery(document).ready(function(){function e(e){if('https://trangkeo.com'!==e.origin)return;let t=e.data,i=document.getElementById('tyle-iframe');'function'==typeof window[t.func]&&'tyle_resize_iframes'===t.func&&window[t.func].call(i,t.args)}window.tyle_resize_iframes=function(e){if(!Number.isFinite(e))return;let t=jQuery(document).scrollTop();this.style.height='auto',this.style.height=e+'px',jQuery('html, body').animate({scrollTop:t},0)},window.addEventListener?window.addEventListener('message',e,!1):window.attachEvent&&window.attachEvent('onmessage',e,!1)});</script><iframe src='https://trangkeo.com/keo/' id='tyle-iframe' width='100%' frameborder='0' style='border:0 none;'></iframe>

Livescore: Demo

<script src='https://free-livescore.com/wp-content/plugins/all-in-football/assets/public/js/embed.js'></script><iframe src='https://free-livescore.com/all-in-football/page/match-live/' id='aif-iframe' width='100%' frameborder='0'></iframe>  

Lịch Thi Đấu: Demo

<script src='https://free-livescore.com/wp-content/plugins/all-in-football/assets/public/js/embed.js'></script><iframe src='https://free-livescore.com/all-in-football/page/match-diary/' id='aif-iframe' width='100%' frameborder='0'></iframe>

Kết Quả: Demo

<script src='https://free-livescore.com/wp-content/plugins/all-in-football/assets/public/js/embed.js'></script><iframe src='https://free-livescore.com/all-in-football/page/match-results/' id='aif-iframe' width='100%' frameborder='0'></iframe>

Bảng Xếp Hạng: Demo

<script src='https://free-livescore.com/wp-content/plugins/all-in-football/assets/public/js/embed.js'></script><iframe src='https://free-livescore.com/all-in-football/page/season-standing/' id='aif-iframe' width='100%' frameborder='0'></iframe>